top of page

Villkor

Bugg @ The Snowball villkor

Respektera andra

Som deltagare, instruktör, artist, volontär, organisatör eller annan personal för eventet, samtycker du till att behandla alla respektfullt - både på och utanför dansgolvet.

Nolltolerans

The Snowball har nolltolerans mot alla former av trakasserier under eventet - psykologiska, fysiska eller sexuella. Om du blir utsatt för, eller vittne till, någon form av trakasserier eller otrevliga situationer, vänligen meddela Kenneth, Helena, Henric, Joanna eller The Snowballs reception genast. Vi organisatörer måste bli informerade om sådana händelser snarast. Hotellets reception som är bemannad dygnet runt, kan också erbjuda hjälp och tillkalla polis eller ambulans vid behov. Som organisatörer förbehåller vi oss rätten att vidta de åtgärder vi ser passande, vilket kan inkludera varningar eller omedelbar uteslutning från eventet utan någon återbetalning.

Dina skyldigheter vid registrering

Du är fullt ansvarig för att kontrollera att dina val för eventet stämmer fullt ut innan du slutför din registrering. Du är också skyldig att fylla i korrekta uppgifter och betala inom 10 dagar från dagen du registrerat dig för att vi skall kunna garantera din plats. Betalningsuppgifter skickas till dig i ett bekräftelsemail inom några minuter efter din registrering. Vänligen kontakta info@thesnowball.se om du inte får ditt bekräftelsemail.
 

Det är möjligt att registrera sig som par om ingen av parterna ännu har registrerat sig. Då behöver föraren registrera sig först och ange följarens namn i sin registrering för att paranmälning ska vara möjlig. Viktigt att föraren anger följarens namn, annars kommer annan följare att bli antagen istället.
 

Covid-19
För allas säkerhet följer The Snowball den lokala utvecklingen av Covid-19. Genom att registrera dig till The Snowball samtycker du till att följa de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller vid tidpunkten för eventet, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, att bära ansiktsmask, uppvisa bevis på vaccinationsstatus och/eller tillhandahålla bevis på negativt covid-19-test. Uppdatera dig regelbundet på relevanta myndigheters hemsidor, eller på The Snowballs hemsida hemsida då restriktioner och riktlinjer kan komma att ändras.

 

Personuppgifter
Personuppgifter du lämnar hanteras med respekt och i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). 

 

Priser
Angivna priser inkluderar moms. Valuta framgår på hemsidan, registreringen och ditt bekräftelsemail.


Ångerrätt/Öppet köp

Betalningen är bindande och kan inte avbokas och återlösas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller enligt samma lag inte vid köp av pass till The Snowball. När betalning har skett är du därför bunden till ditt köp. 


Inställt event/återköp
Du ansvarar själv för att kontrollera att The Snowball ej är inställt eller flyttat. Om det ställs in skall du omedelbart kontakta info@thesnowball.se för återbetalning.
Vi tillämpar inga återköp. Däremot kan du överlåta din biljett till någon som ännu inte har registrerat sig. Du är välkommen att annonsera via vår Facebooksida, vänligen maila namn och mailadress till personen som ska överta ditt pass till info@thesnowball.se.


Extraordinära omständigheter
Om The Snowball på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.fl.) måste ställas in, förbehåller vi oss rätten att behålla 25% av köpeskillingen.


Force Majeure
Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i de här villkoren i händelse av ändrad lagstiftning, myndigheters åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Vid frågor kontakta oss på info@thesnowball.se

Företagsadress:
4 Swede´s Production AB
Byggmästerensväg 9
17975 Skå, Sweden

Org nr: 556780-9826
VAT SE556780982601

bottom of page