Villkor

The Snowball Policy
The Snowball will not tolerate any signs of harassment, psychological, physical or sexual at the event. Should you experience any unpleasant situation or witness harassment of any kind we would like to know. Please bring your concerns to The Snowball crew: Kenneth, Helena, Henric, Joanna or to our Snowball reception crew. The Hotel reception, which is open 24/7, will also be ready to offer support in any way they can in these situations and assist if the police or an ambulance are needed. As organisers we reserve the right to take any action we seem appropriate, including warning the offender or expulsion from the event with no refund.

Respect others
As a participant, teacher, artist, volunteer, organizer, or staff member at the Snowball you agree to be respectful to others both on and off the dance floor.

KUNDENS SKYLDIGHETER VID BESTÄLLNING

Det åligger dig som kund att kontrollera att din varukorg har rätt innehåll innan du slutför din beställning. Du är också skyldig att fylla i korrekta uppgifter för att vi skall kunna garantera din beställning.

För allas säkerhet följer arrangören den lokala utvecklingen av Covid-19, och de åtgärder som föreskrivs av lokala myndigheter samt att eventuellt ytterligare försiktighetsåtgärder kommer att vidtas. Genom att köpa biljett till detta evenemang samtycker du till att följa de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller vid tidpunkten för evenemanget, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, att bära ansiktsmask, uppvisa bevis på vaccinationsstatus och/eller tillhandahålla bevis på negativt covid-19-test. Uppdatera dig regelbundet på relevanta myndigheters hemsidor, så väl som evenemangets och hotellets hemsida då restriktioner och riktlinjer kan komma att ändras.

PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter du lämnar hanteras med respekt och i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). 

PRISER
Angivna priser inkluderar moms. Valuta framgår på hemsidan.

ÅNGERRÄTT/ÖPPET KÖP

Anmälan är bindande och kan inte avbokas och återlösas. Distansavtalslagen regler om ångerrätt gäller enligt samma lag inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp. 

INSTÄLLT EVENEMANG/ÅTERKÖP
Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Om ett evenemang ställs in skall du omedelbart kontakta ansvarig Arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av biljetter
Anser du att återköp av din biljetter bör ske skall du senast två (2) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Tickster eller Arrangören ditt anspråk på återbetalning. Om så inte sker förverkar du din rätt till eventuell återbetalning.

EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER
Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.fl.) måste ställas in, förbehåller sig Arrangören rätten att behålla 25% av köpeskillingen.

FORCE MAJEURE
Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i de här villkoren i händelse av ändrad lagstiftning, myndigheters åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Vid frågor kontakta oss på info@thesnowball.se

Företagsadress:
4 Swede´s Production AB
Byggmästerensväg 9
17975 Skå, Sweden

Org nr: 556780-9826
VAT SE556780982601